02-2150826-7, 088-9799829 [email protected]

ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลประจำปี 64

สวัสดีครับ เข้าสู่ปี พ.ศ. 2564 แล้ว สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้อย่างเรา ก็ต้องมีการเตรียมจัดการกับรอบกับบัญชีและภาษีใหม่อีกครั้ง ซึ่งต้องเตรียมทั้งเอกสารสลิปเงินเดือน และทวิ 50 รวมถึงเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ อันเป็นข้อมูลจากปี 2563 เพื่อมายื่นภาษีประจำปี ภายในวันที่ 8 เมษายน 64 ที่จะถึงนี้ ดังนั้นเพื่อการได้รับเงินภาษีคืนอย่างรวดเร็ว เราจึงได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลแบบระเอียดมาให้ทุกคนทำตามกันครับ

ก่อนอื่นรบกวนอ่านข้อควรรู้ก่อนครับ เพื่อให้ง่ายต่อการทำขั้นตอนการยื่นภาษี

เตรียมเอกสารให้พร้อม!

– ในกรณีที่คุณได้รับรายได้จากบริษัททางเดียว ให้ใช้ใบทวิ 50
– ในกรณีที่คุณได้รับรายได้หลายช่องทาง ให้ใช้เอกสารแสดงการหักภาษีของหน่วยงานที่จ้างคุณครับ

ยื่นภาษีได้ที่ไหนบ้าง?

สามารถยื่นภาษีได้ 3 ที่ ครับ

1. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่
2. กรอกใบ ภ.ง.ด. แล้วให้หน่วยงานบริษัทที่สังกัดยื่นให้
3. ยื่นภาษีออนไลน์ด้วยระบบ E-Filing

คนส่วนใหญ่นิยมเลือกการยื่นภาษีออนไลน์กัน เนื่องจากการนำเอกสารไปยื่นภาษีที่สรรพากรด้วยตนเอง อาจต้องต่อคิวซึ่งใช้เวลานาน และการยื่นออนไลน์ก็สามารถทำได้ตลอด 24 ช.ม. อีกด้วยครับ แต่ข้อจำกัดคือการยื่นภาษีแบบออนไลน์ต้องยื่นภายในเวลาที่กำหนด เช่น การยื่น ภ.ง.ด 90/91 ต้องยื่นประมาณปลายเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี (ในกรณีปี 2563 สามารถยื่นได้ถึง 8 เมษายน 2564 เนื่องจากสถาการณ์โควิด 19)

สำหรับกำหนดเวลายื่นภาษีสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ สรรพากร 

ขั้นตอนการยื่นภาษีประจำปี 2564 ผ่านระบบ E-Filing

ขั้นตอนที่ 1 สร้างรหัสผ่าน

เข้าสู่เว็บไซต์ rdserver.rd.go.th จากนั้นกดสมัครสมาชิก (ในกรณีที่ยังไม่เคยสมัคร) เพื่อใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นภาษี

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบ

ในส่วนนี้คุณต้องทราบว่าคุณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทใด ซึ่งในกรณีที่มีรายได้จากเงินเดือนบริษัทเพียงอย่างเดียว กรอก ภ.ง.ด. 91 แต่หากมีเงินได้ประเภทอื่นๆ ด้วย กรอก ภ.ง.ด. 90

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

– ในส่วนด้านซ้ายให้คุณกรอกชื่อ ชื่อสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจนและติดต่อได้จริง เนื่องจากในกรณีที่สรรพากรต้องการแจ้งเรื่องการขอเอกสารเพิ่มเติม

– ในส่วนด้านขวาให้คุณกรอก ชื่อคู่สมรส พร้อมเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ ซึ่งในกรณีที่คู่สมรสของคุณมีเงินได้ก็จะสามารถแยกกันยื่นภาษี

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลที่มาของเงินได้ และรายจ่ายเพื่อลดหย่อนภาษี

พอเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 3 แล้ว ก็ให้คุณกรอกข้อมูลแหล่งที่มาของเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนและค่าจ้างต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ฯลฯ เพื่อเอาไปคิดภาษีต่อ

ขั้นตอนที่ 5 กดบันทึกเพื่อพิมพ์แบบ หรือขอคืนภาษี

หากคุณข้อมูลครบหมดแล้ว ให้เลือกกดยื่นภาษีทันที หรือบันทึกเพื่อกลับมาแก้ภายหลัง ซึ่งในกรณีที่คุณเข้ามาแก้ภายหลัง คุณจะต้องกรอกหมายเลขหลังบัตรประชาชน (Lasser ID) และหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบใหม่อีกครั้ง

เมื่อคุณยื่นภาษีแล้ว คุณสามารถชำระภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือขอคืนภาษีผ่าน PromptPay ได้ และในกรณีที่สรรพากรต้องการเอกสารเพิ่มเติมก็จะแจ้งให้ทราบเป็นจดหมาย SMS หรือ E-mail ที่คุณแจ้งรับข่าวสารไว้ครับ

ปล. ในกรณีที่คุณไม่ได้ยื่นแบบภาษีหรือยื่นแบบภาษีไม่ทันในเวลาที่กำหนดจะมีบทลงโทษตามกฏหมาย อย่าง เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งสรรพากรได้กำหนดไว้แล้วครับ

และทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลประจำปี 64 นี้ ครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการยื่นภาษีที่สะดวกมากขึ้นสำหรับทุกท่านนะครับ เพราะในฐานะผู้เสียภาษีอย่างเรา ก็ต้องศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างระเอียด เพื่อความถูกต้อง เรียบร้อย และความรับผิดชอบต่อ\สังคม

สำนักงานชาญและเพื่อนทนายความ โดย เมโทร แปซิฟิค ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400
โทร : 02-2150826-7, 088-9799829
แฟกซ์ : 02-6138312
อีเมล : [email protected]
ไลน์ : @charlassociate