02-2150826-7, 088-9799829 [email protected]

บริการจดทะเบียนบริษัท

สำหรับการบริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เราจะให้บริการให้ทั้งการให้คำแนะนำ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล จนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลา รวมทั้งยังช่วยประหยัดเงิน ไปกับบริการที่คุ้มค่าของเรา ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 6,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม) ฟรี! ตราประทับ 1 อัน

ทำไมต้องใช้บริการจดทะเบียนบริษัท กับเรา ?

1. เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท

เราสามารถชี้แจงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงดำเนินการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งหากท่านผู้ประกอบการหาข้อมูลหรือดำเนินการด้วยตนเอง อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการจดทะเบียนบริษัท และอาจมีผลกระทบในภายหลังจากที่จดทะเบียนไปแล้ว เนื่องจากการจดทะเบียนบริษัทมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ดั้งนั้นท่านจึงจำเป็นต้องใช้บริการจากบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทโดยตรง

2. เรามีประสบการณ์ในการจดทะเบียนบริษัทหลายแห่ง

เรามีความเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัทอย่างแม่นยำ เชื่อถือได้ และพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง

3. เรามีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ช่วยลดเวลาในเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทให้แก่ผู้ประกอบการได้ เนื่องจากทุกขั้นตอนเราจะดูแลจัดการให้ด้วยความรวดเร็ว

ขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัท

1.จองชื่อนิติบุคคล

2.สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการ 1 คน พร้อมทั้ง E-mail และเบอร์โทรศัพท์ 3.เตรียมรายชื่อบริษัท

3.เตรียมรายชื่อบริษัท 3 ชื่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ( เพื่อยื่นขอตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกันกับบริษัทอื่น)

เอกสารในการจดทะเบียนหลังจากได้ชื่อในการจัดตั้งบริษัท

1. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของกรรมการ ทุกคน

2. วัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบการค้า

3. ทุนจดทะเบียน (เป็นการจำกัดการรับผิดชอบความเสียหายที่บริษัทอาจก่อขึ้น ส่วนใหญ่นิยมจดกันที่ 1 ล้านบาท)

4. ชื่อผู้มีอำนาจในการขอจดทะเบียน

5. สัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละคน

6. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท

7. สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการทุกคน

8. รอบบัญชีในการจัดทำงบการเงิน

9. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่ใกล้เคียง (ห้ามใช้ Google map)

10. ตรายาง 2 รูปแบบ

10.1 แบบที่ 1 กรณีผู้จัดตั้งบริษัทไม่มีโลโก้บริษัท ทางสำนักงานจัดเตรียมให้ รูปแบบสีเหลี่ยม ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
10.2แบบที่ 2  กรณีผู้จัดตั้งบริษัทมีโลโก้บริษัท สามารถทำตรายางในรูปแบบที่ต้องการได้

“บริการสุดประทับใจ ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ผลงานการันตีจากความเชื่อมั่นของลูกค้ากว่า 200 ราย”

ติดต่อ สอบถามข้อมูลบริการ

สำนักงานชาญและเพื่อนทนายความ โดย เมโทร แปซิฟิค ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400
โทร : 02-2150826-7, 088-9799829
แฟกซ์ : 02-6138312
อีเมล : [email protected]
ไลน์ : @charlassociate