02-2150826-7, 088-9799829 [email protected]

ปิดงบประจำปี ตรวจสอบบัญชี และภาษี

              บริการปิดงบประจำปี ตรวจสอบบัญชีและภาษี ให้แก่ บริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ
เราใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนการดำเนินงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ด้านบัญชีกว่าหลากทศวรรษ ซึ่งท่านจะได้รับบริการปิดงบประจำปี ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี ตรวจสอบรายการผิดพลาดที่มีความซับซ้อน ช่วยดูแลและชี้แจงเรื่องภาษี เพื่อความน่าเชื่อถือทางข้อมูลบัญชี และเสนอแนวทาง เพื่อจัดการกับระบบบัญชีให้ถูกต้อง นำมาซึ่งการใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจแก่การบริหารภายในองค์กรของท่าน

“บริการสุดประทับใจ ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ผลงานการันตีจากความเชื่อมั่นของลูกค้ากว่า 200 ราย”

ติดต่อ สอบถามข้อมูลบริการ

สำนักงานชาญและเพื่อนทนายความ โดย เมโทร แปซิฟิค ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400
โทร : 02-2150826-7, 088-9799829
แฟกซ์ : 02-6138312
อีเมล : [email protected]
ไลน์ : @charlassociate