02-2150826-7, 094-6595959 info@charlassociate.com

เช็คลิสต์รายการลดหย่อนภาษีปี 64 มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ?

ในฐานะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ การเช็คสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เป็นทางเลือกในการลดภาระการจ่ายภาษีเป็นอย่างยิ่งนั่นก็หมายความว่าหากเราพลาดการสิทธิ์ลดหย่อนภาษีไป ก็เท่ากับว่าเราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเอง ด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงควรที่จะต้องศึกษาสิทธิ์การลดหย่อนภาษีอย่างระเอียดรอบคอบ เพราะในแต่ละปีก็จะมีรายการลดหย่อนภาษีที่ต่างกันออกไป ซึ่งในแต่ละรายการลดหย่อนนั้น ก็จะออกมาเพื่อเป็นมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันครับ

มาถึงตรงนี้แล้ว ก็อย่ารอช้าครับ มาเริ่มเช็คกันดีกว่า เมื่อถึงปี 64 นี้ จะมีรายการลดหย่อนภาษีอะไรบ้าง

รายการลดหย่อนภาษี 2564  มีรายการที่ลดหย่อนทั้งสิ้น 20 รายการด้วยกัน (สำหรับผู้ที่ยื่นภาษี 1 ม.ค. – 8 เม.ย. 2564)

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

  –     ลดหย่อนได้ 60,000 บาท หรือ 120,000 บาท แล้วแต่กรณี

2. คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้

  –    ลดหย่อนได้ 60,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมใช้เลขบัตรประชาชนคู่สมรส

3. บุตร ลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท

–     บุตรที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ลดหย่อนได้คนละ 60,000

4. ค่าอุปการะบิดาหรือมารดา (ของตนเองหรือคู่สมรส)

–     ลดหย่อนได้ 60,000 บาท ต่อคน

5. ค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการหรือทุพพลภาพ

–     ลดหย่อนได้ 60,000 บาท (ข้อมูลเพิ่มเติมใช้เลขบัตรประชาชนของผู้พิการ)

6. เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดาหรือคู่สมรส

–    ลดหย่อนได้ 15,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมใช้เลขบัตรประชาชนของผู้ที่คุณทำประกันให้

7. เบี้ยประกันชีวิต, เบี้ยประกันสุขภาพ, เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ของตนเอง

–    รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมใช้หนังสือรับรองการชำระเบี้ยที่ได้จากบริษัทประกันภัยเพิ่มเติมห้

8. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท)

9. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ

10. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

11. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF

12. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF (พิเศษ)

13. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย

14. เงินได้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์

15. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

16. ค่าซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น)

17. ค่าธรรมเนียมการรับชำระด้วยบัตรเดบิต (เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) )

18. ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร

19. เงินบริจาคแก่พรรคการเมือง

20. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ช้อปดีมีคืน ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63

–     ได้แก่ 1. ค่าซื้อสินค้าและบริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. หนังสือหรือ EBook และ 3. สินค้า OTOP *ผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งไม่สามารถลดหย่อนด้วยมาตรการช้อปดีมีคืนได้*

นอกจากนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะการลดหย่อนในรอบนี้ ทางกรมสรรพากรอาจขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ใบเสร็จซื้อสินค้าในโครงการช้อปดีมีคืนที่ลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาท และเอกสารหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพ รวมถึงกองทุนที่เกี่ยวข้อง

(รายการดังกล่าวอ้างอิงตามใบแนบแสดงรายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย)

หากต้องการตรวจสอบสิทธิลดหย่อนภาษี ก็สามารถทำตามนี้ได้เลยครับ (สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีการตรวจสอบสิทธิลดหย่อนภาษี

1. เข้าสู่เว็บไซต์ กรมสรรพากร

2. เลือก My Tax Account (บริการตรวจสอบข้อมูลลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี)

3. คลิกเข้าระบบ กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบ e-Filing

4. เลือกรายการลดหย่อน

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิลดหย่อนภาษี เราควรที่จะปฏิบัติตามกฏหมายอย่างถูกต้อง อย่างการยื่นภาษีครบและทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และตรวจเช็ครายการลดหย่อนภาษีต่างๆ รวมทั้งมาตรการพิเศษในแต่ละปีภาษี จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีสิทธิการลดหย่อนภาษีนั้นมีมากมาย ซึ่งออกมาเพื่อทำให้เราในฐานะผู้เสียภาษีได้มีสภาพการเงินที่ดีขึ้นยิ่งท่านใดที่มีรายได้สูง ยิ่งต้องหมั่นตรวจเช็คสิทธิการลดหย่อนภาษีให้ครบทุกรายการ อย่าให้ขาด เพราะสิ่งสำคัญของการลดหย่อนภาษี คือ การประหยัดเงินในการจ่ายภาษี นั่นเองครับ

สามารถโหลดแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ที่นี่ : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : กรมสรรพากร

สำนักงานบัญชี ชาญ Charl Associate

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400
โทร : 02-2150826-7, 094-6595959
แฟกซ์ : 02-6138312
อีเมล : info@charlassociate.com
ไลน์ : @charlassociate