02-2150826-7, 088-9799829 [email protected]

“ช่วยเหลือลูกจ้าง” ท่ามกลางโควิด 19 ด้วยมาตรการเยียวยา ลูกจ้างตกงาน !

โควิด 19 ระลอกใหม่นี้ สำหรับธุรกิจที่ปรับตัวได้แล้วก็ถือว่าโชคดีไปครับ แต่ในบางธุรกิจที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานได้ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร สถานบันเทิง ธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่ให้บริการต่างๆ ในอีกหลายแห่ง ก็คงต้องลำบากกันถ้วนหน้าอีกครั้ง เพราะกิจการต้องปิดตัวลงชั่วคราว ซึ่งแน่นอนว่าประเภทบุคคลที่ลำบากที่สุดเลยก็คือ “ลูกจ้าง” นั่นเองครับ โดยล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้ออกมาตรการเยียวยาจ่ายสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง หรือผู้ประกันตน (ผู้ที่นำส่งประกันสังคม) ตามกฏหมาย ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้

ผู้ประกันตนลักษณะใดที่สามารถรับสิทธิการเยียวยาดังกล่าวได้ ?

1.ต้องส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน

2. ผู้ประกันตนที่ต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นได้ หรือลูกจ้างที่ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากนายจ้างปิดกิจการชั่วคราวจากคำสั่งของราชการ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โควิด-19

3.ผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างตามเงื่อนไขดังกล่าว มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

สามารถขอสิทธิการเยียวยาได้อย่างไร ?

1. ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเอง

2. นำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบฯ สปส.2-01/7 และหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)

3. นำส่งแบบฯ และหนังสือรับรองในระบบ E-Service ไปยังสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ของสถานประกอบการทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ E-Service

ทั้งนี้สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จนต้องปิดตัวลง เราอยากให้ผู้ประกอบการทำการชี้แจง และสนับสนุนให้ลูกจ้างลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิเยียวยา ซึ่งในเบื้องลึกสิทธิดังกล่าวไม่เป็นเพียงแค่ประโยชน์ของลูกจ้างของท่านเท่านั้น แต่ยังเป็นการรักษาและเยียวยาความมั่นคงทางด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรของท่านเองด้วย

สำนักงานชาญและเพื่อนทนายความ โดย เมโทร แปซิฟิค ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400
โทร : 02-2150826-7, 088-9799829
แฟกซ์ : 02-6138312
อีเมล : [email protected]
ไลน์ : @charlassociate