02-2150826-7, 088-9799829 [email protected]

5 สิ่งสำคัญของบริการรับทำเงินเดือน ที่ผู้ประกอบการต้องเลือกใช้

โดยทั่วไปแล้ว การเติบโตของธุรกิจ ถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของผู้ประกอบการที่จะต้องเป็นผู้ดูแลและจัดการเรื่องต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น เพราะเมื่อธุรกิจโตขึ้น ต้นทุนของธุรกิจก็ย่อมเพิ่มขึ้นตามไป ทั้งการลงทุนในธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน การจ่ายโบนัส และสวัสดิการต่างๆ รวมไปถึงการจ้างพนักงานเพิ่ม และต้นทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็มีแนวโน้วว่าจะสูงขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งตรงนี้เองก็จะทำให้ผู้ประกอบการมีภาระที่ต้องจัดการเพิ่มขึ้น หรือไม่ก็จะหา Hr หรือคนที่ไว้ใจได้เป็นคนดูแลเรื่องเงินเดือนพนักงานแทนตนเอง เพราะเรื่องเงินถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ไม่อาจให้ใครจัดการได้ง่ายๆ หากไม่ใช่เรา หรือคนที่ไว้ใจ และการทุจริตก็เกิดขึ้นได้เสมอ

ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องเลือกบริการจัดทำเงินเดือนจากบริษัทหรือสำนักงานที่ให้บริการทำเงินเดือนอย่างมืออาชีพ คอยดำเนินงานแทนให้ผู้ประกอบการในทุกๆ เดือน ซึ่งนัยสำคัญในการดำเนินงานของผู้ให้บริการด้านจัดทำเงินจะเป็นอย่างไรนั้น เราสามารถตอบให้ท่านเข้าใจได้มากขึ้นครับ กับ 5 สิ่งสำคัญของบริการรับทำเงินเดือนที่ผู้ประกอบการต้องเลือกใช้

1. ช่วยคำนวณเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง

บางครั้งปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อาจเป็นผลมาจากการทำงานที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะในเรื่องของการคำนวณตัวเลขที่มักเกิดความผิดพลาดได้ง่ายการจัดทำเงินเดือนที่ต้องอาศัยการคำนวณจึงต้องหาผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ระดับมืออาชีพอย่างบริษัทหรือสำนักงานที่เป็นผู้ให้บริการรับทำเงินเดือน คอยดูแลจัดการให้ ซึ่งจะสามารถจัดทำเงินเดือน ตรวจสอบ รวมทั้งยังสามารถชี้แจงรายจ่ายต่างๆ ได้อย่างอย่างถูกต้องครับ

2. ช่วยลดเวลาในการดำเนินธุรกิจ

หัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ ล้วนเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ ดังนั้นคงจะไม่เหมาะสมนักหากจะให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงมือจัดทำเงินเดือนด้วยตนเอง เพราะการจัดทำเงินเดือนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความรอบครอบเป็นอย่างมาก เช่น การจัดเก็บข้อมูลพนักงาน การคำนวณเงินเดือน คำนวณค่าล่วงเวลา คำนวณค่า commission การทำรายงานภาษีเพื่อนำส่งสรรพากร การขึ้นทะเบียนพนักงานใหม่ ฯลฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาผู้ที่จะสามารถแบ่งเบาภาระให้ตัวผู้ประกอบการได้ อย่างบริษัทหรือสำนักงานรับทำเงินเดือนโดยเฉพาะ

3. ช่วยรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในองค์กร

จากที่กล่าวไปข้างต้น การทุจริตเกิดขึ้นได้เสมอ ข้อมูลทางการเงินที่มีช่องโหว่ จะเป็นโอกาสให้พนักงานที่ไม่หวังดีสามารถกระทำการทุจริตได้ เช่น การดัดแปลงข้อมูลเงินเดือนพนักงาน ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ หรือโบนัส และทำการบันทึก เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือในอีกแง่มุมนึง ถ้าหากพนักงานได้เห็นข้อมูลเงินเดือนของแต่ละคน ก็อาจทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงภายในองค์กรได้เช่นกัน อย่างเช่น หากพนักงานเก่าที่ทำงานมานานเห็นเงินเดือนพนักงานใหม่ที่ได้เยอะกว่าตน ก็อาจทำให้เกิดความไม่พอใจ และอาจกลายประเด็นปัญหาภายในองค์กรอย่างไม่ควรเกิดขึ้นได้ครับ

ดังนั้นข้อมูลเงินเดือนถือเป็นความลับของแต่ละองค์กร ไม่ควรให้มีช่องโหว่ที่พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การเลือกบริการจากบริษัทหรือสำนักงานรับทำเงินเดือนโดยเฉพาะ จึงเป็นทางเลือกที่ผู้ประกอบการควรเลือกครับ เพราะนอกจากจะรักษาปัญหาดังกล่าวได้แล้ว ยังเป็นการลดปัญหาเรื่องการลาของพนักงานผู้จัดทำเงินเดือนภายในองค์กรอีกด้วยครับ เพราะสำนักงานรับทำเงินเดือนมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

4. สามารถตรวจสอบและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลเงินเดือนได้

การเลือกใช้บริการจากบริษัทหรือสำนักงานรับทำเงินเดือน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากรายงานเงินเดือน ซึ่งจะมีข้อมูลที่ชี้แจงรายการคำนวณต่างๆ รวมถึงรายงานภาษี ได้อย่างถูกต้อง และมีฐานะที่สามารถรับผิดชอบได้ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ก็ตาม ซึ่งจะแตกต่างจากการจ้างพนักงานที่ถ้าหากเขาทำผิดพลาด เราในฐานะผู้ประกอบการก็อาจทำได้เพียงแค่ตำหนิเท่านั้นครับ

5. ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายภายในองค์กร

การจ้างพนักงานจัดทำเงินเดือน หรือ HR ทำจัดได้ว่าเป็นต้นทุนขององค์กรที่ต้องจ่ายในทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็อาจมีข้อผูกมัดร่วมด้วย เช่น สัญญาว่าจ้าง ซึ่งแตกต่างจากการใช้บริการจากบริษัทหรือสำนักงานที่รับทำเงินเดือนโดยเฉพาะ ที่ไม่มีข้อผูกมัด หรือสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น โดยในบางกรณีที่ธุรกิจอยู่ในช่วงขาลงหรือขาขึ้นผู้ประกอบการก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างยืดหยุ่น

การมีระบบเงินเดือนที่ดีสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SME หรือธุรกิจธุรกิจขนาดใหญ่ ก็ควรหาผู้เชี่ยวชาญคอยจัดทำเงินเดือนให้เสมอ และหากเป็นบริษัทหรือสำนักงานรับทำเงินเดือนโดยเฉพาะก็ยิ่งดีครับ เพราะองค์กรเหล่านี้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ ไม่มีพักงาน ไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว และช่วยลดการเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนของพนักงานในองค์กรได้อีกด้วยครับ เพียงเท่านี้ผู้ประกอบการก็หายห่วงได้และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างที่แล้วครับ

สำนักงานชาญและเพื่อนทนายความ โดย เมโทร แปซิฟิค ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400
โทร : 02-2150826-7, 088-9799829
แฟกซ์ : 02-6138312
อีเมล : [email protected]
ไลน์ : @charlassociate