02-2150826-7, 088-9799829 [email protected]
ต้องทำอย่างไร ? หากธุรกิจต้องเปลี่ยนสำนักงานบัญชี

ต้องทำอย่างไร ? หากธุรกิจต้องเปลี่ยนสำนักงานบัญชี

ต้องทำอย่างไร ? หากธุรกิจต้องเปลี่ยนสำนักงานบัญชี “ระบบบัญชีที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ถือเป็นวลีที่ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างยึดถือ เพราะระบบบัญชีที่ดีสามารถช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของธุรกิจ จัดการกับเรื่องภาษี ป้องกันการทุจริต...
รู้ไว้ก่อน ! ภาษีที่ต้องจ่ายในฐานะนิติบุคคล

รู้ไว้ก่อน ! ภาษีที่ต้องจ่ายในฐานะนิติบุคคล

รู้ไว้ก่อน ! ภาษีที่ต้องจ่ายในฐานะนิติบุคคล จากที่ทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่า “ภาษี” คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้มีเงินได้ทุกคน และเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามสถานภาพของผู้มีเงินได้ เพราะเมื่อถึงรอบการยื่นภาษีหลายคนก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ภาษี...
เริ่มต้นการสร้างรายได้แบบ Passive Income เพื่อความมั่นคงในอนาคต

เริ่มต้นการสร้างรายได้แบบ Passive Income เพื่อความมั่นคงในอนาคต

เริ่มต้นการสร้างรายได้แบบ Passive Income เพื่อความมั่นคงในอนาคต เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยคิดกันอย่างแน่นอนครับว่า “เราจะหาเงินในอนาคตได้อย่างไรหากแก่ตัวลงหรือไม่สามารถทำงานได้แล้ว” สำหรับบางคนก็มีการวางแผนเตรียมพร้อมไว้แล้ว บางคนก็กำลังหาวิธีอยู่...
5 สิ่งสำคัญของบริการรับทำเงินเดือน ที่ผู้ประกอบการต้องเลือกใช้

5 สิ่งสำคัญของบริการรับทำเงินเดือน ที่ผู้ประกอบการต้องเลือกใช้

5 สิ่งสำคัญของบริการรับทำเงินเดือน ที่ผู้ประกอบการต้องเลือกใช้ โดยทั่วไปแล้ว การเติบโตของธุรกิจ ถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของผู้ประกอบการที่จะต้องเป็นผู้ดูแลและจัดการเรื่องต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น เพราะเมื่อธุรกิจโตขึ้น...
5 สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อขอคืนภาษี อย่างเร็วที่สุด

5 สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อขอคืนภาษี อย่างเร็วที่สุด

5 สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อขอคืนภาษี อย่างเร็วที่สุด สวัสดีครับ พึ่งจะเริ่มต้นศักราชใหม่มาได้ไม่นาน ก็มีเรื่องให้ผู้เสียภาษีอย่างเราต้องปวดหัวกันอีกแล้ว กับเรื่อง การยื่นภาษี และอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามมาเช่นกันก็คือ การขอคืนภาษีที่เราถูกหักไว้...