สำหรับ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คงจะได้ยินกันบ่อยๆ ใช่ไหมครับ แต่ว่าหลายคนอาจยังไม่รู้ว่า เจ้าภาษีเงินได้หัก ณที่จ่าย มันคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? และใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย?ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย...