สำนักงานบัญชี ซี.เอ

เรา คือ หนึ่งในผู้บุกเบิก Solution ด้านบัญชีและภาษีภายในบริษัทอย่างครบวงจร

มุ่งหวังให้ผู้บริโภคทุกรายได้รับบริการที่คุ้มค่ามากที่สุด

รับประกันคุณภาพบริการ จากประสบการณ์กว่า 50 ปี

เราให้บริการด้านวิชาชีพตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 และได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 52 ปี

แต่เดิม สำนักงานบัญชี ซี.เอ. ได้ใช้ชื่อว่าสำนักงานบัญชีชาญและเพื่อนทนายความ ก่อตั้งขึ้นโดย คุณชาญ เตโชชานนท์ ซึ่งให้บริการทางด้านทนายความและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและวางแผนภาษี จนในเวลาต่อมาได้ปิดให้บริการด้านทนายความลง แต่ยังคงให้บริการด้านการทำบัญชีและวางแผนภาษีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ สำนักงานบัญชีชาญ โดยเมโทรแปซิฟิค ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

จนเมื่อปี พ.ศ. 2565 ทางสำนักบัญชีได้ปรับปรุงบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกด้านเป็นสำคัญและเพื่อลดปัญหาด้านการบริหารงานภายในบริษัทได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว มั่นใจได้ จนนำมาสู่ความเป็น สำนักงานบัญชีซี.เอ. อย่างในทุกวันนี้

เรื่องบัญชี ภาษี มั่นใจเรา

ลดปัญหาบัญชี ภาษีธุรกิจ

เลือก! สำนักงานบัญชี ซี.เอ.

เรารับทำบัญชีอย่างครอบคลุม และให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้อง เชี่ยวชาญ และรวดเร็ว ด้วยบุคลากรคุณภาพด้านบัญชีประสบการณ์สูง

สำนักงานบัญชี ซี.เอ.

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400

โทร : 094-659-5959

โทร : 02-215-0826

โทร : 02-215-0827

ไลน์ : @caaccounting

อีเมล : [email protected]

บริการของเรา

บริการรับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

บริการทำบัญชี ปิดงบการเงินรายเดือน

บริการปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี

บริการวางแผนภาษี

บริการจัดทำเงินเดือน