บริการวางระบบบัญชี

บัญชีธุรกิจเป็นระบบ ตรวจสอบได้รวดเร็ว

สำนักงานบัญชี ซี.เอ. ตัวช่วยทุกเรื่องบัญชี

รายละเอียดบริการวางระบบบัญชี

1. วิเคราะห์การดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางระบบบัญชี

2. พัฒนาระบบบัญชีตามรูปแบบธุรกิจ

3. จัดทำเอกสารทางบัญชี ได้แก่

  • ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้

4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อจัดทำแบบภาษี และบันทึกบัญชี

บันทึกเอกสารทางบัญชี ได้แก่

  • รายงาน สมุดรายวันซื้อ
  • รายงาน สมุดรายวันขาย
  • รายงาน สมุดรายวันรับเงิน
  • รายงาน สมุดรายวันจ่ายเงิน
  • รายงาน สมุดรายวันทั่วไป
  • รายงาน ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน กรณีที่ลูกค้าต้องการ

สำนักงานบัญชี ซี.เอ.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชี ประสบการณ์กว่า 50 ปี

การวางระบบบัญชีเป็นสิ่งที่สำคัญต่อทุกธุรกิจ โดยธุรกิจไหนมีการวางระบบบัญชีได้สอดคล้องกับธุรกิจตนเอง ก็จะทำให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง และสามารถรับรู้ถึงผลการดำเนินงานภายในธุรกิจ อันนำไปสู่การบริหารธุรกิจให้เติบโตได้ง่ายมากขึ้น

ดังนั้นการวางระบบบัญชีจึงเป็นรากฐานที่สำคัญ สำนักงานบัญชี ซี.เอ. เชี่ยวชาญในด้านการวางระบบบัญชีธุรกิจทุกประเภท

ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะแบ่งเบาภาระให้กับธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้ท่านมีระบบบัญชีที่แข็งแกร่งและช่วยลดความซ้ำซ้อนในการบริหารงานภายในธุรกิจของท่าน รวมถึงการจัดการด้านภาษีอย่างครอบคลุม

สำนักงานบัญชี ซี.เอ.

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400

โทร : 094-659-5959

โทร : 02-215-0826

โทร : 02-215-0827

ไลน์ : @caaccounting

อีเมล : [email protected]

บริการของเรา

บริการรับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

บริการทำบัญชี ปิดงบการเงินรายเดือน

บริการปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี

บริการวางแผนภาษี

บริการจัดทำเงินเดือน