อัตราค่าบริการ

เราให้บริการด้านบัญชี ภาษีครบวงจร

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! อย่างมั่นใจ

โปรโมชั่น พิเศษ !

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ : บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

* โปรโมชั่น บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ราคาพิเศษ 6,000 บาท เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการทำบัญชี กับ สำนักงานบัญชี ซี.เอ. จากราคาปกติ 10,000 บาท

หมายเหตุ : บริการทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงินรายเดือน

* โปรโมชั่น บริการทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงินรายเดือนราคาพิเศษ 1,700 บาท/เดือน เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน กับ สำนักงานบัญชี ซี.เอ. จากปกติราคา 2,000 บาท/เดือน

* โปรโมชั่น บริการทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงินรายเดือนราคาพิเศษ 1,700 บาท/เดือน มีระยะเวลา 1 ปีแรกนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการ จากปกติราคา 2,000 บาท/เดือน

บริการตรวจสอบบัญชี

เรื่องบัญชี ภาษี ไว้ใจเรา

“สำนักงานบัญชี ซี.เอ. ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และให้บริการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร”

เริ่มต้นสู่การเติบโตทางธุรกิจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการ

สำนักงานบัญชี ซี.เอ.

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400

โทร : 094-659-5959

โทร : 02-215-0826

โทร : 02-215-0827

ไลน์ : @caaccounting

อีเมล : [email protected]

บริการของเรา

บริการรับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

บริการทำบัญชี ปิดงบการเงินรายเดือน

บริการปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี

บริการวางแผนภาษี

บริการจัดทำเงินเดือน