รายละเอียดบริการปิดงบการเงินประจำปี

1. จัดเตรียมเอกสารบัญชีตามกฏหมาย ได้แก่

  • สมุดรายวัน

  • บัญชีแยกประเภท
  • งบทดลอง
  • งบการเงิน

2. จัดเตรียมแบบภาษีนิติบุคคลทุกรายการ

3. ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด 50) ผ่านระบบ e-filling

4. ยื่นงบการเงิน, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ผ่านระบบ DBD e-filing

5. ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น

6. ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD) ของกิจการตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

รายละเอียดบริการตรวจสอบบัญชี

  • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาติ (CPA)

  • จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน
  • ดำเนินงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
  • ตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีระหว่างการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานทางธุรกิจในอนาคต

  • จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

ทำไมต้องปิดงบการเงินประจำปี และตรวจสอบบัญชี

กับ “สำนักงานบัญชี ซี.เอ.” ?

หมดปัญหาความผิดพลาดของบัญชี

เราจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี ตรวจสอบรายการผิดพลาดที่มีความซับซ้อน เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีของคุณมีความน่าเชื่อถือ ด้วยการทำงานอย่างละเอียดจากนักบัญชีประสบการณ์สูง

เชื่อถือได้ การันตีจากประสบการณ์กว่า 50 ปี+

เรามีประสบการณ์ในการทำบัญชีให้ธุรกิจต่างๆ เกือบทุกประเภทเป็นเวลามากกว่า 50 ปี ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริการที่จะได้นั้น ถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้

ถูกต้อง รวดเร็ว มั่นใจได้ในคุณภาพของงาน

เรามีนักบัญชีมืออาชีพ ซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือผู้ตรวจสอบบัญชี CPA ที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องบัญชีและภาษี อันเป็นประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของท่านได้

บริการตรวจสอบบัญชี

เรื่องบัญชี ภาษี ไว้ใจเรา

“สำนักงานบัญชี ซี.เอ. ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และให้บริการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร”

บริการปิดงบการเงินประจำปี

เริ่มต้น 8,000 บาท จากปกติ 10,000 บาท

* อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร

สำนักงานบัญชี ซี.เอ.

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400

โทร : 094-659-5959

โทร : 02-215-0826

โทร : 02-215-0827

ไลน์ : @caaccounting

อีเมล : [email protected]

บริการของเรา

บริการรับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

บริการทำบัญชี ปิดงบการเงินรายเดือน

บริการปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี

บริการวางแผนภาษี

บริการจัดทำเงินเดือน