บริการวางแผนภาษี

ธุรกิจไปได้ไกล ถ้าวางแผนภาษีดี

มั่นใจได้ในบริการจากเรา

รายละเอียดบริการวางแผนภาษี

บริการด้านภาษีรายเดือน ได้แก่

  • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภงด., 3 ภ.ง.ด.53

  • จัดทำ และยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน
  • ยื่นแบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30, ภพ.36
  • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

ประมาณการและยื่นแบบภาษีครึ่งปี

  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94

ประมาณการและยื่นแบบภาษีรายปี

  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ประจำปี (ภ.ง.ด.50)
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี (ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.90)
  • จัดทำแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2ก)

สำนักงานบัญชี ซี.เอ.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชี ประสบการณ์กว่า 50 ปี

การวางแผนภาษี อีกหนึ่งกุญแจสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจหากธุรกิจท่านมีกำไร เพราะสามารถช่วยแสดงรายการในการจัดการทางภาษีได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก หากมีการวางแผนภาษีไว้แล้วก็จะสามารถรับมือกับภาระทางภาษีได้ทันการ ซึ่งช่วยในการบริหารธุรกิจภายในได้ง่ายมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายทางภาษีได้มากที่สุด

นอกจากนี้เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฏหมายได้อย่างถูกต้อง สำนักงานบัญชี ซี.เอ. ที่เชี่ยวชาญในการด้านการวางแผนภาษีธุรกิจทุกประเภท ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะแบ่งเบาภาระให้กับธุรกิจของลูกค้าเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำนักงานบัญชี ซี.เอ.

455/37-38 ถนน พระราม 6, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพ 10400

โทร : 094-659-5959

โทร : 02-215-0826

โทร : 02-215-0827

ไลน์ : @caaccounting

อีเมล : [email protected]

บริการของเรา

บริการรับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

บริการทำบัญชี ปิดงบการเงินรายเดือน

บริการปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี

บริการวางแผนภาษี

บริการจัดทำเงินเดือน